En son beş villa kiralama Kentsel haber

3 Ödeme ustal?klemi tamamland?ktan sonra, size e-posta yoluyla konaklama sözle?mesi iletilir. Siz bu belgeyi doldurup bize ula?t?rd?ktan sonra gezi belgeniz yollan?r. Bu belgede villan?n adresi, suret tarifi, sizi al?nlayacak ki?inin numaras? kabilinden önemli bilgiler bucak almaktad?r. Tatilinize ç?kmadan önce bu belgenin ç?ktkalori? almay?

read more